Kenttäkivi valli

Korkeammalla sijaitsevan pihanurmen ja perinnekivellä ladotun kulkuväylän välinen valli päätettiin toteuttaa kenttäkivi pinnalla.

Kestävän ja siistin tuloksen saamiseksi kivetys leikattiiin timantilla maaston mukaiseen pehmeään kaareen. Pohjatöissä on huomioitava alueen mahdollinen routiminen sekä käytettävien maa-ainesten erottelu toisistaan tarvittavin menetelmin. Kenttäkivetyksen saumaamisessa nämä seikat on myös syytä ottaa mietintään, pienemmällä kulmalla olevat valli asettuu paikalleen kivituhkasaumauksella, mutta routivampi maasto tai isompi kulma vallissa tarvitsee avuksi maakostean betonin.